• 2
  • 3
  • 1(1)
  • light bar

    thanh ánh sáng

    Đèn nền LED đề cập đến việc sử dụng đèn LED (điốt phát quang) làm nguồn sáng phía sau cho màn hình LCD. So với nguồn đèn nền CCFL (ống catốt lạnh) truyền thống, đèn LED có đặc điểm tiêu thụ điện năng thấp, nhiệt trị thấp, độ sáng cao và tuổi thọ cao, được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn hệ thống đèn nền truyền thống trong những năm gần đây về độ sáng của đèn nền LED là cao và độ sáng của đèn nền LED sẽ không giảm trong một thời gian dài. Hơn nữa, ...