• ABOUT

Triết lý kinh doanh

ShineOn tuân thủ tinh thần doanh nghiệp và chính sách chất lượng liên tục cải tiến, khách hàng là trên hết, tính liêm chính của doanh nghiệp và đổi mới công nghệ.

Tiếp tục Cải tiến có nghĩa là tập trung vào các chi tiết tuyệt vời về công nghệ và vận hành; theo đuổi sự xuất sắc.

ShineOn tuân theo đạo đức nghề nghiệp “liêm chính trong kinh doanh”, trung thành với hoạt động chân thành, thực dụng và dựa trên thực tế thông qua giao tiếp nội bộ và bên ngoài.

Chúng tôi đã không ngừng theo đuổi sự đổi mới và cải tiến bền bỉ bằng cách phát triển công nghệ và sản phẩm LED mới.

Khách hàng Đầu tiên là thái độ phục vụ và tôn trọng giá trị của khách hàng.

ShineOn cống hiến để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, độ tin cậy cao và hiệu suất cao để phục vụ ngành công nghiệp chiếu sáng LED.